skip to Main Content
La Poma De Muntanya

La poma de muntanya

Una de les alternatives més saludables que hi ha al nostre abast són les pomes de muntanya. Acostumats als models que ens trobem en mercats i grans superfícies, aquests tipus de fruita també  suposa un canvi més sostenible pel consumidor.

El cultiu de pomes de  muntanya no busca maximitzar beneficis al menor cost, sinó que cerca una crocanticitat i un gust que no trobaràs en una poma tradicional. Això és fruit d’entendre l’arboricultura i els seu entorn com una passió i un repte, el qual s’ha assolit a través de la substitució d’agroquímics per productes naturals i reduint al màxim l’ús de tractaments fitosanitaris.

La producció de pomes de muntanya va més enllà del cultiu i la comercialització tradicional i respecta al màxim el seu entorn. És una manera de viure l’agricultura de manera justa i mediambiental. Pels pagesos suposa treballar per una cosa més que un simple producte de supermercat.

D’exemples locals de collita de pomes de muntanya en podem trobar gràcies a diverses cooperatives de Solsona, la Cerdanya, el Berguedà i el Pallars Sobirà organitzades sota el nom de Biolord. El cas més paradigmàtic és el d’El Monegal (ubicat a Guixers, Lleida), on es dediquen a la producció de poma bruna, negreta, groga i vermella.

Sigui com sigui, apostar per aquest tipus de pomes suposa un doble  objectiu: lluitar per una agricultura que vagi de la mà amb la natura (els pomers estan a més de 700 metres d’alçada) i apostar per un model més  ecològic que l’actual.

Back To Top